Etiopatogeneze glaukomu

Glaukom je chronická progresivní optická neuropatie, charakterizovaná exkavací papily zrakového nervu a defekty retinální citlivosti s postižením zorného pole a dalších funkcí. I když je klinický obraz dobře znám, není znám přesný mechanismus vyvolávající specifický typ postižení.

 1. mechanická teorie
 2. vaskulární teorie
 3. axoplazmatický tok
 4. neuroprotektivní teorie

Otázka, zda primární glaukom s otevřeným úhlem je mechanickou či vaskulární chorobou, je věčná a vždy lákala glaukomatology k jejímu řešení. Patogeneze glaukomu zůstává dnes stejně kontroverzním tématem jako před 150 lety. Patofyziologické mechanismy glaukomu jsou spojeny s poruchami hydrodynamiky a hydrostatiky oka. Nitrooční tekutina se tvoří ve výběžcích řasnatého tělíska, vyplňuje přední a zadní komoru oka a je odváděna zvláštním drenážním systémem do episklerálních a intrasklerálních vén. Nitrooční tekutina cirkuluje v předním segmentu oka a účastní se metabolismu sklivce, rohovky a trabekula. Udržuje optimální nitrooční tlak, jehož zvýšení je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů glaukomu. Normální hodnoty nitroočního tlaku se pohybují v rozmezí od 10 do 21torrů.

Rozhodující význam je dnes přikládán otázce tzv. preglaukomu.

 • Jaké jsou nejnovější pojmy v současné diagnostice glaukomu?
 • Jak můžeme glaukom odhalit v jeho časném stadiu ještě před tím, než dojde k poškození zorného pole?
 • Jaké jsou názory na otázku vlivu výše nitroočního tlaku na glaukomové onemocnění?
 1. Stále se zdokonalující techniky automatické statické perimetrie s možnostmi zachytit nejen lokalizované, ale i počínající difuzní změny v zorném poli
 2. Nové pochopení souvislostí mezi nitroočním tlakem a glaukomem
 3. Zdokonalení v hodnocení charakteru disku zrakového nervu ve vztahu ke glaukomovým změnám
 4. Sledování změn ve vrstvě nervových vláken, které nastávají ještě před poškozením zorného pole
 5. Sledování neuroretinálního lemu a zóny choroidální peripapilární atrofie
 6. Změny v oblasti psychofyziologických funkcí

Na základě kterých vyšetření stanovíme diagnózu prostého glaukomu?

 1. anamnéza
 2. tonometrie, event. denní křivka, zátěžové testy
 3. vyšetření vízu a podrobné biomikroskopické vyšetření
 4. gonioskopie
 5. vyšetření optického nervu - disku zrakového nervu, vrstvy nervových vláken peripapilární choroidální zóny, neuroretinálního lemu
 6. vyšetření zorného pole statickou automatickou perimetrií
 7. vyšetření psychofyziologických funkcí - vyšetření barevného vidění a kontrastní citlivosti, PERG

Aktuality

The 14th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy)

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na The 14th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), který se koná 24. - 25. 3. 2023 v Lisabonu.

Bližší informace naleznete ZDE.

Poděkování za sbírku pro Ukrajinskou glaukomovou společnost

Děkujeme všem, kteří přispěli na sbírku pro Ukrajinskou glaukomovou společnost realizovanou přes portál www.znesnaze21.cz

Bez Vaší pomoci bychom nemohli přispět v takovéto míře.

Velký dík patří též firmě Bulletin.cz s.r.o. za pomoc a podporu!

Česká glaukomová společnost

Volby výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás tímto informovat o výsledcích voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025.

2. Kolo voleb - odevzdáno 124 hlasů + 3 hlasy přišly po termínu.