Čestné členství

2018

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.

Čestné členství 2018

2003

prof. MUDr. Josef Flammer

Čestné členství 2003

prof. MUDr. Svatopluk Řehák, DrSc.


In memoriam

MUDr. Jiří Pilbauer

Aktuality

Grant ČGS pro rok 2024

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2024 opět cestovní grant ve výši 25.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu. 

EGS 2024 meeting

The EGS 2024 meeting is approaching and will be held in Dublin on 1-4 of June.