Jak se stát členem ČGS

Řádné členství v ČGS vzniká schválením elektronické přihlášky výborem ČGS. 
 
Výše ročních členských příspěvků se od 1. 1. 2017 mění následovně:
  • fyzická osoba do 35 let (včetně)..............300,- Kč
  • fyzická osoba nad 35 let..........................500,- Kč
  • fyzická osoba nad 70 let..........................zdarma
  • právnická osoba.......................................10 000,- Kč
Výzva k platbě pro rok 2022 se všemi náležitostmi Vám byla doručena na e-mail.
Termín úhrady pro rok 2022: do 14 dní od doručení výzvy k platbě
Číslo účtu: 2301007934/2010
Variabilní symbol: bude uveden na Výzvě k platbě
 
Každý člen má svůj jedinečný variabilní symbol. Vyčkejte prosím na Výzvu k platbě.
Pokud jste ve své e-mailové schránce výzvu k platbě nenalezli, kontaktujte nás prosím na adrese: info@glaukom.cz
 
Přihlášku ke členství v ČGS je možno vyplnit a odeslat elektronicky v záložce Přihláška.
 
Kopie této přihlášky Vám bude zaslána na Váš e-mail jako příloha v PDF.
Tato zpráva zároveň slouží jako potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.
Ze zaslané zprávy si můžete vyplněnou přihlášku vytisknout.
V případě dotazů stran přihlášky do ČGS, či jiných dotazů týkajících se členství v ČGS nás kontaktujte na adrese (info@glaukom.cz).
 
Změny v přihlášce lze provést pomocí formuláře přihlášky.

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu

Změna a rozšíření úhrad glaukomových operací

Díky proběhlým jednáním s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami došlo od 1. ledna 2023 k změně a rozšíření úhrad glaukomových operací ze zdravotního pojištění.  Vytvořeny byly nové kódy