Jak se stát členem ČGS

Řádné členství v ČGS vzniká schválením elektronické přihlášky výborem ČGS. 
 
Výše ročních členských příspěvků se od 1. 1. 2024 mění následovně:
  • fyzická osoba do 35 let (včetně) .............. 400,- Kč
  • fyzická osoba nad 35 let .......................... 750,- Kč
  • čestné členství .......................................... zdarma
  • fyzická osoba nad 70 let .......................... zdarma
  • právnická osoba ....................................... 10 000,- Kč
Výzva k platbě pro rok 2024 se všemi náležitostmi Vám byla doručena na e-mail.
Termín úhrady pro rok 2024: do 14 dní od doručení výzvy k platbě
Číslo účtu: 2301007934/2010
Variabilní symbol: bude uveden na Výzvě k platbě
 
Každý člen má svůj jedinečný variabilní symbol. Vyčkejte prosím na Výzvu k platbě.
Pokud jste ve své e-mailové schránce výzvu k platbě nenalezli, kontaktujte nás prosím na adrese: info@glaukom.cz
 
Přihlášku ke členství v ČGS je možno vyplnit a odeslat elektronicky v záložce Přihláška.
 
Kopie této přihlášky Vám bude zaslána na Váš e-mail jako příloha v PDF.
Tato zpráva zároveň slouží jako potvrzení o přijetí Vaší přihlášky.
Ze zaslané zprávy si můžete vyplněnou přihlášku vytisknout.
V případě dotazů stran přihlášky do ČGS, či jiných dotazů týkajících se členství v ČGS nás kontaktujte na adrese (info@glaukom.cz).
 
Změny v přihlášce lze provést pomocí formuláře přihlášky.

Aktuality

EGS 2024 meeting

The EGS 2024 meeting is approaching and will be held in Dublin on 1-4 of June.