Granty ČGS

 

2024

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2024 opět cestovní grant ve výši 25.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu. 

Více informací o kurzu najdete na https://www.eugs.org/

Zprávy a emailové kontakty na účastníky kurzu z minulých let naleznete na stránkách ČGS https://www.glaukom.cz/granty-cgs 

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast
na akci České glaukomové společnosti v roce 2025.

V případě Vašeho zájmu o udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 750 znaků, maximálně A4) na e-mailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii
na marek.fichtl@vfn.cz nejpozději do 22.7.2024  

Počet míst kurzu je limitován. 

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.

2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu. 

Více informací o kurzu najdete na http://www.eugs.org/

Zprávy a emailové kontakty na účastníky kurzu z minulých let naleznete na stránkách ČGS https://www.glaukom.cz/granty-cgs nebo na portále www.glaucomanews.cz

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast
na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2024 .

V případě Vašeho zájmu o udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na e-mailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii
na marek.fichtl@vfn.cz nejpozději do 1.7. 2023.  

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.


2022

Grant ČGS pro podporu výzkumu a vývoje v oblasti glaukomového onemocnění :

Výbor ČGS souhlasí a podporu ČGS pro rok 2022 obdržel projekt:

 

MUDr. Eva Škrlová

Oční klinika VFN Praha

Projekt: Porovnání systému screeningu glaukomu a péče o pacienty v Evropě


2019

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje grant pro lékaře/lékařky, členy ČGS.
Cílem grantu je poskytnutí podpory vývoje a výzkumu v oblasti glaukomového onemocnění.

Grant ČGS 2019 získala práce:  Závažný glaukom asociovaný s vrozeným mikroftalmem
ve třígenerační rodině

autoři: Vergaro A., Fichtl M., Růžičková E., Hustá E., Rezková L., Lišková P.
Oční klinika 1. LF UK a VFN v Praze


Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje grant pro lékaře/lékařky, členy ČGS.
Cílem grantu je poskytnutí podpory vývoje a výzkumu v oblasti glaukomového onemocnění.
Grant bude poskytnut do výše požadované podpory projektu, maximálně však 50.000 Kč

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti, prezentace výsledku práce
ve formě aktivní účasti na Kongresu České glaukomové společnosti a současně publikace výsledku práce v odborném oftalmologickém časopise či knize.     

V případě Vašeho zájmu prosím zašlete prosím svůj krátký životopis a informace týkající se projektu
na e-mailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii na  marek.fichtl@vfn.cz nejpozději do 22. 11. 2018.  


Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku žádosti a dalším postupu.


S pozdravem

Marek Fichtl
 

Oficiální dokument (v PDF) naleznete zde.

 


Grant na úhradu cestovních nákladů a registračního poplatku na 13. rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz) ve dnech 8. až 9. 2. 2019.

Grant ČGS byl udělen třem členům ČGS.

 • MUDr. Ondřej Hrbáček
 • MUDr. Barbora Pašková
 • Dr. Andrea Vergaro 

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2019 opět cestovní grant ve výši 15.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na 13. rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz)
ve dnech 8. až 9. 2. 2019. 

Více informací o kurzu najdete na http://www.eugs.org/

Zprávy a emailové kontakty na účastníky kurzu z minulých let naleznete na stránkách ČGS https://www.glaukom.cz/granty-cgs nebo na portále www.glaucomanews.cz

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast
na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2020 (nebo sepsání příspěvku pro portál www.glaucomanews.cz).

V případě Vašeho zájmu o udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na e-mailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii
na marek.fichtl@vfn.cz nejpozději do 28. 10. 2018.  

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.


S pozdravem

Marek Fichtl


Oficiální dokument (v PDF) naleznete zde.


2018

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2018 opět cestovní grant ve výši 15.000 Kč pro dva mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu
je pokrýt náklady spojené s účastí na 12. rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz) ve dnech 16. - 17. 2. 2018.

Grant ČGS byl udělen mladému lékaři z Ústí nad Labem, MUDr. Borisi Dobroľubovovi.

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2018 opět cestovní grant ve výši 15.000 Kč
pro dva mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na 12. rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz)
ve dnech 16. - 17. 2. 2018.

Více informací o kurzu najdete na https://www.eugs.org/eng/egs_meetings.asp

Zprávy a emailové kontakty na účastníky kurzu z minulých let naleznete na stránkách ČGS https://www.glaukom.cz/granty-cgs nebo na portále www.glaucomanews.cz.

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast
na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2018 (nebo sepsání příspěvku pro portál www.glaucomanews.cz).

V případě Vašeho zájmu o udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na e-mailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii na marta.karhanova@fnol.cz nejpozději do 8. 10. 2017.

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.


S přáním pěkného podzimu

MUDr. Marta Karhanová, Ph. D., FEBO


Oficiální dopis s podmínkami pro udělení grantu naleznete zde.2017

Grant na úhradu cestovních nákladů a registračního poplatku na 11. rezidentský kurz,
který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz) ve dnech 17. - 18. 2. 2017
– určeno oftalmologům do 35 let.

Grant ČGS byl udělen čtyřem členům ČGS.

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2017 cestovní grant ve výši 15.000 Kč
pro dva mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom
.

Cílem grantu je pokrýt větší část nákladů spojených s účastí na 11. Rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Mohuči (Mainz) ve dnech
17. - 18. 2. 2017. Více informací o kurzu najdete na https://www.egsmainz2017.com/

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast
na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2018.

V případě Vašeho zájmu  o  udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na e-mailovou adresu info@glaukom.cz 
a v kopii na  marta.karhanova@fnol.cz nejpozději do 16.10.2016.  

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.


S přáním pěkného podzimu

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO


Oficiální dopis s podmínkami pro udělení grantu naleznete zde.2016

Úhrada registrační poplatku na 12. EGS kongres v Praze, 19. - 22. 4. 2016 pro aktivní účastníky (výherce soutěže).

Grant ČGS byl udělen dvěma členům ČGS.

 • Lišková P. et al.
  Glaucoma in Czech patients with posterior polymorphous corneal dystrophy
 • Kondrová L. et al.
  24-hour IOP monitoring in normal tension glaucoma – case reports

 

Obě prezentace naleznete na Glaucomanews.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí glaukomatologové!

Jak jistě víte, příští rok se uskuteční v Praze v termínu 19. - 22. června 2016 
12. Kongres Evropské glaukomové společnosti (EGS). Při příležitosti tohoto kongresu
organizuje Česká glaukomová společnost (ČGS) ve spolupráci se Slovenskou glaukomovou
společností (SGS) „Czech and Slovak Glaucoma Societies Meeting“.
Tento meeting se uskuteční v neděli 19. června 2016 od 15:45 do 17:45.

Velmi rádi bychom pro tuto příležitost zajistili co nejkvalitnější odborný program. Pokud máte zájem prezentovat v rámci tohoto bloku ústní sdělení (v anglickém jazyce), odešlete prosím Přihlašovací formulář (včetně názvu práce a abstraktu) nejpozději do 20. 12. 2015 na e-mailové adresy marta.karhanova@fnol.cz a info@glaukom.cz. O případném přijetí Vaší práce do bloku „Czech and Slovak Glaucoma Societies Meeting“ budete informováni nejpozději začátkem ledna.

ČGS dvě vybrané práce podpoří finančně (grantem) - zaplacením registračního poplatku
na kongres EGS
. Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti.
Grant není věkově omezen. Do Přihlašovacího formuláře prosím uveďte, zda máte o tento grant zájem.

Těším se na Vaše práce a na setkání s Vámi!


S přáním pěkného podzimu

Marta Karhanová


Oficiální dopis o udělování grantu naleznete zde.2015

Grant na úhradu cestovních nákladů a registračního poplatku na 10. rezidentský kurz,
který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Ženevě ve dnech 15. - 16. 1. 2016
– určeno oftalmologům do 35 let.

Grant ČGS byl udělen dvěma mladým členům ČGS.

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2016 cestovní grant ve výši 15.000 Kč
pro mladého lékaře/lékařku do 35 let se zájmem o glaukom
. Cílem grantu je pokrýt větší část nákladů
spojených s účastí 10. Rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Ženevě
ve dnech 15. -16. 1. 2016.  Více informací o kurzu najdete na http://www.egsgeneva2016.com

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast
na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2016.

V případě Vašeho zájmu  o  udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis
a motivační dopis
 (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na e-mailovou adresu 
info@glaukom.cz a marta.karhanova@fnol.cz do 14.10.2015.  

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.
 

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO2014

Grant na úhradu cestovních nákladů a registračního poplatku na 9. rezidentský kurz,
který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Ženevě ve dnech 17. - 18. 1. 2015
– určeno oftalmologům do 35 let.

Grant ČGS byl udělen dvěma členům ČGS.

 • MUDr. Adéla Hilšerová
 • MUDr. Helena Štrofová

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2015 cestovní grant ve výši 10.000 Kč pro mladé lékaře do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt větší část nákladů spojených s účastí na 9. Rezidentském kurzu, který pořádá Evropská glaukomová společnost v Ženevě ve dnech 16. - 17. 1. 2015. Více informací o kurzu najdete na https://www.eugs.org/pdf/EGS_resident_course_2015.pdf.

Podmínkou udělení grantu je kromě věku do 35 let členství v České glaukomové společnosti
a předpokládaná aktivní účast na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2016.

V případě Vašeho zájmu o udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků,maximálně A4) na emailovou adresu cgs@centrum.cz nejpozději
do 24. 8. 2014. Všichni žadatelé budou včas vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.

 

Aktuality

Grant ČGS pro rok 2024

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2024 opět cestovní grant ve výši 25.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu. 

EGS 2024 meeting

The EGS 2024 meeting is approaching and will be held in Dublin on 1-4 of June.