Akce 2024


Ungelt 2024 

7. prosince 2024

Představení Housle
 

XIII. kongres České glaukomové společnosti

4. – 6. dubna 2024

Kongresové centrum ALDIS, Hradec Králové

www.glaukom2024.cz


 

Aktuality

Grant ČGS pro rok 2024

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2024 opět cestovní grant ve výši 25.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu. 

EGS 2024 meeting

The EGS 2024 meeting is approaching and will be held in Dublin on 1-4 of June.