Výroční cena ČGS za rok 2022

 

Vážení členové ČGS, 
milé kolegyně a kolegové,   
 
zaujala Vás v minulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška k tématu glaukomového onemocnění?
 
Pokud ano,  navrhněte tuto práci na Výroční cenu ČGS za rok 2022.

Bude též vyhlašována cena v kategorii do 35 let věku.  
Nominaci práce může učinit člen ČGS a to písemně a s krátkým odůvodněním, proč by si daná práce toto ocenění zasloužila.
 
Výbor ČGS pak hlasováním rozhodne o vítězích. Výroční ceny budou předány v rámci programu Pražských glaukomových dnů.
 
Nominovány mohou být pouze práce publikované či odpřednášené v roce 2022

Pro připomenutí program kongresu ČGS 2022 -  Olomouc.  

Vybírat však můžete z prací prezentovaných i na jiných kongresech během roku 2022 a taktéž i z článků s tematikou glaukomu,  publikovaných v roce 2022.  
 
Vaše návrhy zašlete, prosím, nejpozději do 27. 2. 2023 na e-mailovou adresu info@glaukom.cz
 

za výbor ČGS
Marek Fichtl

Aktuality

Přehled nominovaných prací na cenu ČGS za rok 2022

Níže najdete přehled nominovaných prací na cenu ČGS za rok 2022 v kategorii do 35 let a v kategorii bez omezení věku.

Pražské glaukomové dny

Česká glaukomová splečnost z.s. pořádá Pražské glaukomové dny 14. - 5. dubna 2023 v Hotelu Artemis, Praha