Výroční cena ČGS za rok 2022

 

Vážení členové ČGS, 
milé kolegyně a kolegové,   
 
zaujala Vás v minulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška k tématu glaukomového onemocnění?
 
Pokud ano,  navrhněte tuto práci na Výroční cenu ČGS za rok 2022.

Bude též vyhlašována cena v kategorii do 35 let věku.  
Nominaci práce může učinit člen ČGS a to písemně a s krátkým odůvodněním, proč by si daná práce toto ocenění zasloužila.
 
Výbor ČGS pak hlasováním rozhodne o vítězích. Výroční ceny budou předány v rámci programu Pražských glaukomových dnů.
 
Nominovány mohou být pouze práce publikované či odpřednášené v roce 2022

Pro připomenutí program kongresu ČGS 2022 -  Olomouc.  

Vybírat však můžete z prací prezentovaných i na jiných kongresech během roku 2022 a taktéž i z článků s tematikou glaukomu,  publikovaných v roce 2022.  
 
Vaše návrhy zašlete, prosím, nejpozději do 27. 2. 2023 na e-mailovou adresu info@glaukom.cz
 

za výbor ČGS
Marek Fichtl

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu