Výroční cena ČGS za rok 2018

Vážení členové ČGS, 

milé kolegyně a kolegové,   

 

zaujala Vás v minulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška k tématu glaukomového onemocnění?

 

Pokud ano,  navrhněte tuto práci na Výroční cenu ČGS za rok 2018.

Nově bude též vyhlašována cena v kategorii do 35 let věku.  

Nominaci práce může učinit člen ČGS a to písemně a s krátkým odůvodněním, proč by si daná práce toto ocenění zasloužila.

 

Výbor ČGS pak hlasováním rozhodne o vítězích. Výroční ceny budou předány v rámci programu Pražského glaukomového dne 12. 4. 2019.

 

Nominovány mohou být pouze práce publikované či odpřednášené v roce 2018.

Pro připomenutí program kongresu ČGS 2018 -  Olomouc.

Vybírat však můžete z prací prezentovaných i na jiných kongresech během roku 2018 a taktéž i z článků s tematikou glaukomu,  publikovaných v roce 2018.  

 

Vaše návrhy zašlete, prosím, nejpozději do 20. 2. 2019 na e-mailovou adresu info@glaukom.cz

 


za výbor ČGS

Marek Fichtl

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu