Volby výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás tímto informovat o výsledcích voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025.

2. Kolo voleb - odevzdáno 124 hlasů + 3 hlasy přišly po termínu.

Výbor ČGS

Prezident - MUDr. Marek Fichtl

Viceprezident - MUDr.  Marta Karhanová, Ph.D., FEBO

Vědecký sekretář - MUDr. Klára Samková

Člen výboru - MUDr. Tomáš Kuběna

Člen výboru - MUDr. Hana Pešková 

Dozorčí rada ČGS

MUDr. Martin Fučík

MUDr. Klára Marešová, PhD.

doc. MUDr. Karolína Skorkovská, PhD.

 

Aktuality

Grant ČGS pro rok 2024

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2024 opět cestovní grant ve výši 25.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu. 

EGS 2024 meeting

The EGS 2024 meeting is approaching and will be held in Dublin on 1-4 of June.