Volby výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás tímto informovat o výsledcích voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025.

2. Kolo voleb - odevzdáno 124 hlasů + 3 hlasy přišly po termínu.

Výbor ČGS

Prezident - MUDr. Marek Fichtl

Viceprezident - MUDr.  Marta Karhanová, Ph.D., FEBO

Vědecký sekretář - MUDr. Klára Samková

Člen výboru - MUDr. Tomáš Kuběna

Člen výboru - MUDr. Hana Pešková 

Dozorčí rada ČGS

MUDr. Martin Fučík

MUDr. Klára Marešová, PhD.

doc. MUDr. Karolína Skorkovská, PhD.

 

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu