Volby výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě platných stanov České glaukomové společnosti, z.s. (ČGS) vyhlašujeme tímto dopisem první kolo voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na léta 2022 – 2025. Volby proběhnou obdobným způsobem jako v minulých letech, tedy korespondenční formou ve dvou kolech.
V příloze naleznete Hlasovací lístek, kde prosím čitelně napište maximálně 15 vhodných kandidátů na pozice ve výboru či dozorčí radě ČGS.
Seznam členů ČGS naleznete na webových stránkách www.glaukom.cz v sekci „O společnosti“.
Svůj hlasovací lístek vložte prosím do přiložené obálky a pošlete (bez placení poštovného) nejpozději
do 4. února 2022 na adresu:
Produkce BPP s.r.o.
Lípa č.p. 317
763 11 Lípa

Volební komise určí na základě sečtení hlasů z prvního kola pořadí kandidátů, kteří dostali nejvíce hlasů
a postoupí do druhého kola.
Děkujeme za spolupráci


MUDr. Marek Fichtl
prezident České glaukomové společnosti


MUDr. Klára Samková
za volební komisi

Aktuality

Výroční cena ČGS za rok 2022

Vážení členové ČGS, 
milé kolegyně a kolegové,   
 
zaujala Vás v minulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška k tématu glaukomového onemocnění?
 
Pokud ano,  navrhněte tuto práci na Výroční cenu ČGS za rok 2022.

10. Světový glaukomový kongres - aktivní účast

Vážení kolegové,

 jak jsme již informovali,

10. Světový glaukomový kongres  (WGC-2023) se bude konat od 28. června do 1. července 2023 v Římě.

Členové ČGS mají výhodu sníženého registračního poplatku. Všechny podrobnosti naleznete na webových stránkách. https://worldglaucomacongress.org/

10. světový glaukomový kongres (WGC-2023)

Vážení členové ČGS,

Jménem světové glaukomové asociace WGA bychom Vás chtěli informovat o konání Kongresu WGC 2023.

10. světový glaukomový kongres  (WGC-2023) se bude konat od 28. června do 1. července 2023 v Římě.