Volby výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
na základě platných stanov České glaukomové společnosti, z.s. (ČGS) vyhlašujeme tímto dopisem první kolo voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na léta 2022 – 2025. Volby proběhnou obdobným způsobem jako v minulých letech, tedy korespondenční formou ve dvou kolech.
V příloze naleznete Hlasovací lístek, kde prosím čitelně napište maximálně 15 vhodných kandidátů na pozice ve výboru či dozorčí radě ČGS.
Seznam členů ČGS naleznete na webových stránkách www.glaukom.cz v sekci „O společnosti“.
Svůj hlasovací lístek vložte prosím do přiložené obálky a pošlete (bez placení poštovného) nejpozději
do 4. února 2022 na adresu:
Produkce BPP s.r.o.
Lípa č.p. 317
763 11 Lípa

Volební komise určí na základě sečtení hlasů z prvního kola pořadí kandidátů, kteří dostali nejvíce hlasů
a postoupí do druhého kola.
Děkujeme za spolupráci


MUDr. Marek Fichtl
prezident České glaukomové společnosti


MUDr. Klára Samková
za volební komisi

Aktuality

Přehled nominovaných prací na cenu ČGS za rok 2022

Níže najdete přehled nominovaných prací na cenu ČGS za rok 2022 v kategorii do 35 let a v kategorii bez omezení věku.

Pražské glaukomové dny

Česká glaukomová splečnost z.s. pořádá Pražské glaukomové dny 14. - 5. dubna 2023 v Hotelu Artemis, Praha