SVĚTOVÝ TÝDEN GLAUKOMU

 


Světový týden glaukomu 12. - 18. 3. 2023

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore

na nebezpečí onemocnění zeleným zákalem upozorní od 12.3 do 18.3. 2023 Světový týden glaukomu

Světový týden glaukomu

Česká glaukomová společnost děkuje partnerům akce

Videoklip můžete shlédnout zde

 

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu