Přehled nominovaných prací na cenu ČGS za rok 2022

Nominované práce na cenu ČGS za rok 2022:

 

V kategorii do 35 let:

1. Efekt celkově podávaného beta blokátoru u ablace neuroepitelu při Sturge – Weber syndromu – první zkušenost

Resl  Jiří (Oční klinika dětí a dospělých 2. LF UK a FN Motol)

2. Chirurgické řešení sekundárního glaukomu u uveitidy asociované s juvenilní idiopatickou artritidou

Škrlová Eva (Oční klinika 1. LF UK a VFN Praha)

3. Primární glaukom otevřeného úhlu na podkladě mutací v genu MYOC

Vergaro Andrea (Oční klinika VFN)

 

 

v kategorii bez omezení věku :

1. The Relationship Between the Thickness of cpRNFL in Segments and Intraocular Pressure

Lešták Ján a kol. (Oční klinika JL Praha)

2. Ocular hypertension in patients with active thyroid‑associated orbitopathy: a predictor of disease severity, particularly of extraocular muscle enlargement

Karhanová Marta a kol.  (Oční klinika FN Olomouc)

3. Chirurgické řešení refrakterního Posner-Schlossmanova syndromu
Baxant Alina-Dana  a kol.  (Oční klinika 3. LF UK a FNKV Praha)

Aktuality

Pozvánka na Kurz Glaukomové chirurgie

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
v rámci letoštních osvětových aktivit u příležitosti Světového týdne glaukomu jsme se
společně rozhodli zvýšit kvalifikaci glaukomových specialistů a připravili jsme inovativní
koncept kurzu glaukomové chirurgie.