Návrh kandidáta na výroční cenu ČGS

Vážení členové ČGS, milé kolegyně a kolegové,   

zaujala Vás v minulém a předminulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška
k tématu glaukomového onemocnění?

Pokud ano, navrhněte tyto práce na ocenění ČGS za nejlepší práci za rok 2020 a 2021.

Vyhlašovány budou 2 ceny za každý rok: 

  • Cena ČGS za nejlepší práci v kategorii glaukomatologů do 35 let věku
  • Výroční cena ČGS.

Nominaci práce může učinit člen ČGS, a to písemně a s krátkým odůvodněním, proč by si daná práce toto ocenění zasloužila. Výbor ČGS pak hlasováním rozhodne o vítězích. 

Ceny budou předány na XII. Kongresu České glaukomové společnosti v Olomouci.

Nominovány mohou být pouze práce publikované či odpřednášené v letech 2020 a 2021.

Vaše návrhy zašlete, prosím, nejpozději do 18. 3. 2022 na e-mailovou adresu info@glaukom.cz

za výbor ČGS

Marek Fichtl 

Aktuality

Návrh kandidáta na výroční cenu ČGS

Vážení členové ČGS, milé kolegyně a kolegové,

zaujala Vás v minulém a předminulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška k tématu glaukomového onemocnění?

Pokud ano, navrhněte tyto práce na ocenění ČGS za nejlepší práci za rok 2020 a 2021.

XII. kongres České glaukomové společnosti

Pozvánka k účasti na XII. kongresu České glaukomové společnosti

www.glaukom2022.cz

Filtrační operace glaukomu – vykazování mitomycinu jako ZULP

Ke kódu filtrační operace glaukomu 75339 lze vykázat jako ZULP přípravek Mitomycin.

od 1.8.2021 – je zařazen do číselníku přípravek Mitomycin Accord. V případě ambulantního provedení výkonu 75339 lze vykázat následující ZULP:  Skupina 1, kód 0241615,  max. úhrada 909,73 Kč.