Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu. 

Více informací o kurzu najdete na http://www.eugs.org/

Zprávy a emailové kontakty na účastníky kurzu z minulých let naleznete na stránkách ČGS https://www.glaukom.cz/granty-cgs nebo na portále www.glaucomanews.cz

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast
na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2024 .

V případě Vašeho zájmu o udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na e-mailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii
na marek.fichtl@vfn.cz nejpozději do 1.7. 2023.  

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.


 

Aktuality

EGS 2024 meeting

The EGS 2024 meeting is approaching and will be held in Dublin on 1-4 of June.