Členská schůze České glaukomové společnosti z.s.

Výbor České glaukomové společnosti z.s. 

se sídlem U nemocnice 499/2, 12800, Praha 2 

zapsané ve spolkovém rejstříku, spisová značka: L 9372 vedeném u Městského soudu v Praze 

 

si Vás dovoluje pozvat na 

řádnou členskou schůzi České glaukomové společnosti z.s., která se bude konat dne 14. dubna 2023 v 11.45 – 12.00 v prostorách hotelu Artemis, U Sluncové 14, Praha 8

Řádná členská schůze je dle platných stanov usnášeníschopná, pokud bude na místě přítomno nebo zastoupeno dle plné moci více než ½ členů ČGS

 

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE 

1. Sestavení prezenční listiny členské schůze 

2. Volba předsedy a zapisovatele členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti členské   schůze, doplnění/schválení programu členské schůze 

3. Zpráva o činnosti a hospodaření 

4. Návrh výboru ČGS na změnu členských poplatků  

5. Různé, diskuze 

 

V případě, že řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, bude se náhradní členská  schůze konat na stejném místě dne 15. dubna 2023 v 11.30. 

 

V Praze, dne 25. 3. 2023      

       

Za výbor ČGS

MUDr. Marek Fichtl                    

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu

Změna a rozšíření úhrad glaukomových operací

Díky proběhlým jednáním s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami došlo od 1. ledna 2023 k změně a rozšíření úhrad glaukomových operací ze zdravotního pojištění.  Vytvořeny byly nové kódy