Členská schůze České glaukomové společnosti z.s.

Výbor České glaukomové společnosti z.s. 

se sídlem U nemocnice 499/2, 12800, Praha 2 

zapsané ve spolkovém rejstříku, spisová značka: L 9372 vedeném u Městského soudu v Praze 

 

si Vás dovoluje pozvat na 

řádnou členskou schůzi České glaukomové společnosti z.s., která se bude konat dne 14. dubna 2023 v 11.45 – 12.00 v prostorách hotelu Artemis, U Sluncové 14, Praha 8

Řádná členská schůze je dle platných stanov usnášeníschopná, pokud bude na místě přítomno nebo zastoupeno dle plné moci více než ½ členů ČGS

 

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE 

1. Sestavení prezenční listiny členské schůze 

2. Volba předsedy a zapisovatele členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti členské   schůze, doplnění/schválení programu členské schůze 

3. Zpráva o činnosti a hospodaření 

4. Návrh výboru ČGS na změnu členských poplatků  

5. Různé, diskuze 

 

V případě, že řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, bude se náhradní členská  schůze konat na stejném místě dne 15. dubna 2023 v 11.30. 

 

V Praze, dne 25. 3. 2023      

       

Za výbor ČGS

MUDr. Marek Fichtl                    

Aktuality

Změna a rozšíření úhrad glaukomových operací

Díky proběhlým jednáním s Ministerstvem zdravotnictví ČR a zdravotními pojišťovnami došlo od 1. ledna 2023 k změně a rozšíření úhrad glaukomových operací ze zdravotního pojištění.  Vytvořeny byly nové kódy

Postřehy z 15. EGS rezidentského kurzu, Lisabon 9/2022

Na konci září loňského roku jsme se za podpory České glaukomové společnosti (ČGS) zúčastnily dvoudenního rezidentského kurzu pořádaného Evropskou glaukomovou společností (EGS) v Lisabonu.

Členská schůze České glaukomové společnosti z.s.

Výbor České glaukomové společnosti z.s. si Vás dovoluje pozvat na řádnou členskou schůzi České glaukomové společnosti z.s., která se bude konat dne 14. dubna 2023 v 11.45 – 12.00 v prostorách hotelu Artemis, U Sluncové 14, Praha 8