Členská schůze ČGS

Výbor České glaukomové společnosti z.s.

si Vás dovoluje pozvat na
řádnou členskou schůzi České glaukomové společnosti z.s., která se bude konat dne 7. 4. 2022 od 18:00 hodin v prostorách hotelu NH Collection Olomouc Congress, Leginářská 1311/21, Olomouc 77900.

PROGRAM ČLENSKÉ SCHŮZE

  1. Sestavení prezenční listiny členské schůze
  2. Volba předsedy a zapisovatele členské schůze, kontrola usnášeníschopnosti členské schůze, doplnění/schválení programu členské schůze
  3. Zpráva o činnosti a hospodaření
  4. Vyhlášení výsledků voleb do výboru ČGS a dozorčí rady ČGS
  5. Různé, diskuze

V případě, že řádná členská schůze nebude usnášeníschopná, bude se náhradní členská schůze konat na stejném místě dne 8. 4. 2022 v 9:15 hod.

V Praze, dne 25. 3. 2022 Za výbor ČGS
MUDr. Marek Fichtl

Pozvánka v PDF ke stažení ZDE.

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu