Cestovní grant pro rok 2020

Oficiální dokument (v PDF) naleznete zde.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2020 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené s účastí na 14. rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu ve dnech 27. až 28.3.2020 

Více informací o kurzu najdete na https://www.eugs.org/

Zprávy a emailové kontakty na účastníky kurzu z minulých let naleznete na stránkách ČGS https://www.glaukom.cz/granty-cgs nebo na portále www.glaucomanews.cz (ophthalmology.euni.cz).

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2020 (nebo sepsání příspěvku pro portál glaucomanews -  ophthalmology.euni.cz).

V případě Vašeho zájmu  o  udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na emailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii na  marek.fichtl@vfn.cz nejpozději do 1. 11. 2019.  

 

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.

 

S pozdravem

Marek Fichtl

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu