Cestovní grant pro rok 2020

Oficiální dokument (v PDF) naleznete zde.

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2020 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené s účastí na 14. rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu ve dnech 27. až 28.3.2020 

Více informací o kurzu najdete na http://www.eugs.org/

Zprávy a emailové kontakty na účastníky kurzu z minulých let naleznete na stránkách ČGS http://www.glaukom.cz/granty-cgs nebo na portále www.glaucomanews.cz (ophthalmology.euni.cz).

Podmínkou udělení grantu je členství v České glaukomové společnosti a předpokládaná aktivní účast na Kongresu České glaukomové společnosti v roce 2020 (nebo sepsání příspěvku pro portál glaucomanews -  ophthalmology.euni.cz).

V případě Vašeho zájmu  o  udělení cestovního grantu ČGS, zašlete prosím svůj krátký životopis a motivační dopis (postačí v rozsahu 1000 znaků, maximálně A4) na emailovou adresu info@glaukom.cz a v kopii na  marek.fichtl@vfn.cz nejpozději do 1. 11. 2019.  

 

Všichni žadatelé budou vyrozuměni o výsledku jejich žádosti a dalším postupu.

 

S pozdravem

Marek Fichtl

Aktuality

Světový týden glaukomu 2020

Na nebezpečí onemocnění zeleným zákalem upozorní od 8. do 14.3. 2020 Světový týden glaukomu.

Návrh kandidáta na cenu ČGS

Vážení členové ČGS, 

milé kolegyně a kolegové,   

zaujala Vás v minulém roce zajímavá odborná publikace, článek či přednáška k tématu glaukomového onemocnění?

Pokud ano,  navrhněte tuto práci na ocenění ČGS za nejlepší práci za rok 2019.

XI. kongres České glaukomové společnosti

Pozvánka k účasti na XI. kongresu České glaukomové společnosti