10. Světový glaukomový kongres - aktivní účast

Vážení kolegové,

jak jsme již informovali, 10. Světový glaukomový kongres (WGC-2023) se bude konat od 28. června do 1. července 2023 v Římě.

Členové ČGS mají výhodu sníženého registračního poplatku. Všechny podrobnosti naleznete na webových stránkách. https://worldglaucomacongress.org/

ČGS ve spolupráci s WGA bude na tomto kongresu organizovat sympozium České glaukomové společnosti v délce trvání 1 hodina.  Bude se jednat o blok přednášek českých autorů přednášených v angličtině.

Plánujete-li aktivní účast na tomto kongresu, využijte prosím možnost přednést Vaši přednášku v rámci českého bloku.

Prosím obratem kontaktujte ČGS na mailu info@glaukom.cz nebo přímo marek.fichtl@vfn.cz

Důležité termíny pro WGC-2023:

· Odeslání abstraktu: 16. ledna 2023 (23:59 CET)

Moc děkujeme a těšíme se na hojnou účast členů České glaukomové společnosti během WGC-2023.

 

za výbor ČGS

M. Fichtl

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu