Klasifikace glaukomu

A. Primární glaukomy

I. GLAUKOM S OTEVŘENÝM KOMOROVÝM ÚHLEM - GLAUCOMA CHRONICUM SIMPLEX

II. GLAUKOM S UZAVŘENÝM KOMOROVÝM ÚHLEM - GLAUCOMA ANGULARE

 • intermitens (subacutum)
 • acutum
 • chronicum

III. SMÍŠENÁ FORMA GLAUKOMU

B. Sekundární glaukomy

I. S UZAVŘENÝM ÚHLEM

 • miotiky indukovaný, inverzní
 • pozánětlivé synechie - iris bombata
 • změna polohy čočky
 • intumescentní katarakta
 • pseudofakie
 • neovaskulární glaukom
 • iridokorneální endoteliální syndromy
 • tumory, cysty
 • stavy po úrazech, poleptáních

II. S OTEVŘENÝM ÚHLEM

 • steroidní glaukom
 • pseudoexfoliativní glaukom
 • pigmentový glaukom
 • po alfachymotripsinu
 • neovaskulární, hemorhagický glaukom
 • fakolytický glaukom
 • pooperační
 • epitheliální invaze
 • Fuchsova endoth. dystrofie
 • retinopathia pigmentosa
 • heterochromická iridocyclitis
 • glaukomatocyklitická krize - Possner-Schlossman
 • Cleft syndrom po traumatu
 • hyphaema
 • myopia gravis degenerativa
 • sferofakie
 • pulsující exofthalmus
 • esenciální atrofie duhovky
 • herpetické keratitidy

C. Kongenitální glaukomy

I. INFANTILNÍ, KONGENITÁLNÍ GLAUKOM - HYDROPHTALMUS

II. Spojený s kongenitálními anomáliemi

V současné době klademe důraz na co nejčasnější diagnostiku glaukomového postižení s následným optimálním terapeutickým postupem - jedině tak lze předejít postupnému poklesu zrakových funkcí.

S výjimkou chirurgické léčby lze v našich podmínkách přesunout celou problematiku včasné diagnózy a léčby medikamentózní i laserové do ambulantních provozů, tak jak je tomu ve vyspělých zemích světa. Vyžaduje to však dokonalé přístrojové vybavení a vysoké odborné kvality a zkušenosti oftamologa-glaukomatologa, na kterém leží v takovém případě daleko větší míra odpovědnosti.

Zcela typickým způsobem na sebe upozorní akutní glaukomový záchvat - glaucoma angulare acutum, který, pokud je rozpoznán, správně diagnostikován a okamžitěřešen laserovou iridotomií, může být pouze jediným v projevu takovéhoto typu glaukomu. Akutní glaukomový záchvat patří ke stavům vyžadujícím neodkladnou lékařskou pomoc, proto musí být pacient při podezření na záchvat akutního glaukomu okamžitě odeslán k oftalmologovi.

Pro zvládnutí akutního glaukomového záchvatu se používají miotika (parasympatomimetika - 1 %, 2 % Pilokarpin gtt.), betablokátory, acetazolamid (Diluran, Glaukol, Oratrol), osmoticky působící léky (Manitol, Glycerol), případně lytické směsi, analgetika. Kontraindikována jsou sympatomimetika.

Nejobtížnějším typem glaukomu pro stanovení diagnózy je primární glaukom s otevřeným komorovým úhlem. Tento typ glaukomu představuje 2/3 z celkového výskytu glakomů. Čím dříve je tento typ glaukomu - glaucoma chronicum simplex diagnostikován a čím menší či žádné funkční změny jsou přítomny, tím větší je pravděpodobnost kompenzace nitroočního tlaku monoterapií.

Aktuality

The 14th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy)

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na The 14th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), který se koná 24. - 25. 3. 2023 v Lisabonu.

Bližší informace naleznete ZDE.

Poděkování za sbírku pro Ukrajinskou glaukomovou společnost

Děkujeme všem, kteří přispěli na sbírku pro Ukrajinskou glaukomovou společnost realizovanou přes portál www.znesnaze21.cz

Bez Vaší pomoci bychom nemohli přispět v takovéto míře.

Velký dík patří též firmě Bulletin.cz s.r.o. za pomoc a podporu!

Česká glaukomová společnost

Volby výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás tímto informovat o výsledcích voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025.

2. Kolo voleb - odevzdáno 124 hlasů + 3 hlasy přišly po termínu.