Klasifikace glaukomu

A. Primární glaukomy

I. GLAUKOM S OTEVŘENÝM KOMOROVÝM ÚHLEM - GLAUCOMA CHRONICUM SIMPLEX

II. GLAUKOM S UZAVŘENÝM KOMOROVÝM ÚHLEM - GLAUCOMA ANGULARE

 • intermitens (subacutum)
 • acutum
 • chronicum

III. SMÍŠENÁ FORMA GLAUKOMU

B. Sekundární glaukomy

I. S UZAVŘENÝM ÚHLEM

 • miotiky indukovaný, inverzní
 • pozánětlivé synechie - iris bombata
 • změna polohy čočky
 • intumescentní katarakta
 • pseudofakie
 • neovaskulární glaukom
 • iridokorneální endoteliální syndromy
 • tumory, cysty
 • stavy po úrazech, poleptáních

II. S OTEVŘENÝM ÚHLEM

 • steroidní glaukom
 • pseudoexfoliativní glaukom
 • pigmentový glaukom
 • po alfachymotripsinu
 • neovaskulární, hemorhagický glaukom
 • fakolytický glaukom
 • pooperační
 • epitheliální invaze
 • Fuchsova endoth. dystrofie
 • retinopathia pigmentosa
 • heterochromická iridocyclitis
 • glaukomatocyklitická krize - Possner-Schlossman
 • Cleft syndrom po traumatu
 • hyphaema
 • myopia gravis degenerativa
 • sferofakie
 • pulsující exofthalmus
 • esenciální atrofie duhovky
 • herpetické keratitidy

C. Kongenitální glaukomy

I. INFANTILNÍ, KONGENITÁLNÍ GLAUKOM - HYDROPHTALMUS

II. Spojený s kongenitálními anomáliemi

V současné době klademe důraz na co nejčasnější diagnostiku glaukomového postižení s následným optimálním terapeutickým postupem - jedině tak lze předejít postupnému poklesu zrakových funkcí.

S výjimkou chirurgické léčby lze v našich podmínkách přesunout celou problematiku včasné diagnózy a léčby medikamentózní i laserové do ambulantních provozů, tak jak je tomu ve vyspělých zemích světa. Vyžaduje to však dokonalé přístrojové vybavení a vysoké odborné kvality a zkušenosti oftamologa-glaukomatologa, na kterém leží v takovém případě daleko větší míra odpovědnosti.

Zcela typickým způsobem na sebe upozorní akutní glaukomový záchvat - glaucoma angulare acutum, který, pokud je rozpoznán, správně diagnostikován a okamžitěřešen laserovou iridotomií, může být pouze jediným v projevu takovéhoto typu glaukomu. Akutní glaukomový záchvat patří ke stavům vyžadujícím neodkladnou lékařskou pomoc, proto musí být pacient při podezření na záchvat akutního glaukomu okamžitě odeslán k oftalmologovi.

Pro zvládnutí akutního glaukomového záchvatu se používají miotika (parasympatomimetika - 1 %, 2 % Pilokarpin gtt.), betablokátory, acetazolamid (Diluran, Glaukol, Oratrol), osmoticky působící léky (Manitol, Glycerol), případně lytické směsi, analgetika. Kontraindikována jsou sympatomimetika.

Nejobtížnějším typem glaukomu pro stanovení diagnózy je primární glaukom s otevřeným komorovým úhlem. Tento typ glaukomu představuje 2/3 z celkového výskytu glakomů. Čím dříve je tento typ glaukomu - glaucoma chronicum simplex diagnostikován a čím menší či žádné funkční změny jsou přítomny, tím větší je pravděpodobnost kompenzace nitroočního tlaku monoterapií.

Aktuality

Záznam webináře pro členy ČGS - Novinky z Evropského glaukomového kongresu – Guidelines Confirmation

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

v členské sekci je nyní možné zhlédnout záznam webináře Novinky z Evropského glaukomového kongresu – Guidelines Confirmation,

který se konal 24. 3. 2021.

Pozvánka na virtuální seminář ČGS, 24. 3. 2021

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore, dovolujeme si Vás pozvatna virtuální seminář ČGS s názvem

Novinky z Evropského glaukomového kongresu – Guidelines

KDY: středa 24. 3. 2021, od 17:00 do 18:30

Přihlášení na webinář nalezente na: https://webinar.mediastream.cz 

Informace o úpravě názvu léčivého přípravku

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

rádi bychom Vás informovali o změně v názvu léčivého přípravku Beoptic S.

Podrobnosti naleznete na stránkách SÚKL.