Archiv 2016

Kongres České glaukomové společnosti

7. - 9. dubna 2016
NH Congress Hotel Olomouc

Zpráva z kongresu

IX. kongres České glaukomové společnosti se konal v Olomouci ve dnech 7.–9. 4. 2016 v příjemných prostorách hotelu NH Collection Olomouc Congress. Akce se zúčastnilo téměř 500 oftalmologů z celé České republiky i ze Slovenska.

Ve čtvrtek odpoledne proběhly tři kurzy. Kurz MUDr. Liehneové a MUDr. Peškové byl věnován problematice gonioskopie. Ve druhém kurzu se MUDr. Skorkovská zaměřila na perimetrii a ve třetím kurzu MUDr. Kuběna zasvětil posluchače do problematiky hodnocení papil zrakových nervů. 
V pátek dopoledne, po slavnostním zahájení kongresu, byla hned na úvod odborného programu vyhlášena a předána Výroční cena České glaukomové společnosti za nejlepší práci v oblasti glaukomu za rok 2015. Cenu získala MUDr. Karolína Skorkovská za knihu Perimetrie.

Páteční odborný program byl rozdělen do několika bloků. Po celou dobu bylo k dispozici hlasovací zařízení. První blok byl věnován alternativním metodám v léčbě glaukomu.
Zazněly příspěvky, které se snažily shrnout současné názory a studie týkající se postavení magnezia, ginkgo biloby a potravinových doplňků v léčbě glaukomu. Samostatné sdělení bylo věnováno i marihuaně a glaukomu. Diskuze byla bohatá, zaměřená zejména na současná doporučení pro praxi. Největší potlesk sklidila na závěr bloku doc. Růžičková se svým praktickým doporučením: „Já mám pro své pacienty jednoduchý recept – pít minerální vodu s obsahem magnezia, každý den delší procházku a večer deci červeného vína.“

Ve druhém bloku nazvaném Setkání s odborníky nad zajímavými kazuistikami byly přednesy čtyři zajímavé kazuistiky z praxe. Ke každé z nich se vyjádřili jak panelisté, tak všichni účastníci pomocí hlasovacího zařízení. Dvě z těchto kazuistik zaujaly natolik, že se dostaly „do první pětky“ nejzajímavějších přednášek kongresu.

Po dobrém obědě pokřtil prof. Řehák knihu Sekundární glaukomy od autorky Kláry Samkové a kolektivu.

Následoval Odborný soutěžní kvíz aneb Glaukom trochu jinak pod vedením MUDr. Karhanové. Každý z členů výboru a revizní komise si připravil dvě soutěžní otázky. Nikdo kromě vedoucího kvízu však neznal všechny otázky. Soutěžilo se o odbornou lékařskou literaturu. Absolutním vítězem kvízu se stala MUDr. Lucie Kondrová. Pokud jste se kvízu nezúčastnili nebo si chcete otázky znovu projít, naleznete ho ZDE. Po každé otázce následuje vysvětlení.

Poslední blok pod vedením MUDr. Liehneové byl věnován velmi aktuální problematice refrakční chirurgie a glaukomu. Mezi panelisty zasedli glaukomatologové i refrakční chirurgové. Diskuze se dotkla nejen problematiky rohovkových refrakčních zákroků, ale i problematiky prémiových nitroočních čoček a glaukomu.

V sobotu zazněla celá řada velmi zajímavých sdělení k problematice diagnostiky a konzervativní i chirurgické léčby glaukomu. Zajímavý byl blok MUDr. Výborného a MUDr. Karhana nazvaný Rady, rady, úhrady – data a informace nejen pro glaukomovou praxi.MUDr. Výborný posluchače seznámil se současným stavem užívání antiglaukomatik v České republice a dotkl se také problematiky farmakoekonomiky. MUDr. Karhan dal ve své přednášce i praktické ukázce pěkný návod, jak se jednoduše orientovat na webových stránkách SÚKLu, MZČR a firmy PHARMDATA. Pokud si chcete návod osvěžit, přednášku MUDr. Karhana naleznete ZDE.

Po skončení programu měl každý účastník možnost odevzdat anketní lístek – vyznačit přednášku, která ho nejvíce zaujala, a také napsat své připomínky ke kongresu či návrh témat na příští rok. Všem, kteří tak učinili, děkujeme! Pokud jste anketní lístek odevzdat zapomněli a máte nějakou připomínku či postřeh, napište svůj názor na mailovou adresu info@glaukom.cz nebo marta.karhanova@fnol.cz.

A zde jsou výsledky hlasování o nejzajímavější přednášku kongresu. O druhé a třetí místo se dělí vždy dvě přednášky, které získaly stejný počet hlasů. Autorům gratulujeme!

 1. Pigmentový glaukom u pacienta s megalokorneou 
  Kondrová Lucie a kol.
 2. Kosmetická arteficiální duhovka – cesta od krásy ke slepotě
  Baxtant Alina-Dana a kol. 
  Aby bílá bílou (ne)byla
  Fichtl Marek a kol.
 3. Pacient s glaukomem v refrakční chirurgii – prémiové nitrooční čočky
  Marešová Klára a kol.
  Glaukóm – súčasť mozkových ochorení (?)
  Čmelo Jozef a kol.

Pokud jste některou z přednášek zmeškali nebo si ji chcete připomenout, jsou se souhlasem autorů k dispozici na portále GlaucomaNews v rubrice Kongresy a sympozia.

Velmi ráda bych poděkovala všem, kteří se na přípravě kongresu podíleli, aktivním i pasivním účastníkům, organizátorům i firmám. A pevně doufám, že se v podobně příjemné atmosféře setkáme na naší další akci příští rok.

Za výbor ČGS

MUDr. Marta Karhanová, Ph.D., FEBO
prezident kongresu

 

12th EGS Congress

19. - 23. 6. 2016
Prague, Czech Republic

Více informací o akci naleznete zde.

Aktuality

Sympozium České glaukomové společnosti.

V rámci 10. Světového glaukomového kongresu se uskuteční sympozium České glaukomové společnosti ve středu 28. června 2023
Roma Convention center La Nuvola, Viale Asia, 40/44, 00144 Řím, Itálie

Granty ČGS pro rok 2023

Česká glaukomová společnost (ČGS) vyhlašuje pro rok 2023 opět cestovní grant ve výši 20.000 Kč
pro mladé lékaře/lékařky do 35 let se zájmem o glaukom. Cílem grantu je pokrýt náklady spojené
s účastí na  rezidentském kurzu, který pořádá Evropská Glaukomová společnost v Lisabonu