Anamnéza

Obecně platí, že primární glaukom je geneticky podmíněn, neznáme přesné dědičné faktory, ale je znám rodinný charakter onemocnění.

Přestože primární glaukom s otevřeným úhlem nemá žádné klinické projevy ve svých počátcích, měli bychom věnovat pozornost i nespecifikovaným vizuálním symptomům vyšetřovaného -pocit diskomfortu, horší vidění při slabším osvětlení, potíže při čtení. Na základě anamnézy se soustředíme na možné rizikové faktory:

  • vysoká myopie
  • diabetes mellitus
  • systémová hypertenze či hypotenze
  • rodinný výskyt
  • předchozí trauma (důležité pro vznik sekundárního glaukomu)

Glaukom je generický termín pro specifikovanou oční poruchu, která má mnoho příčin a různé klinické projevy. Zvýšený nitrooční tlak není konstantním nálezem u všech typů glaukomů, jak se dříve uvádělo, ale je pouze jedním z rizikových faktorů.

Nitrooční tlak je tedy jasnou příčinou poškození u glaukomu kongenitálního, chronického glaukomu s uzavřeným komorovým úhlem a dalších glaukomů sekundárních.

Jestliže naměříme u pacienta vyšší hodnotu nitroočního tlaku nejlépe aplanační tonometrií, pozveme si pacienta k opakovanému měření tlaku v různých denních dobách a na základě výsledku si stanovíme průměrnou výši nitroočního tlaku. Diagnostikujeme-li na základě předchozích vyšetření u nemocného glaukom, zahajujeme léčbu.

Aktuality

The 14th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy)

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,

dovolujeme si Vás pozvat na The 14th Annual Congress on Controversies in Ophthalmology (COPHy), který se koná 24. - 25. 3. 2023 v Lisabonu.

Bližší informace naleznete ZDE.

Poděkování za sbírku pro Ukrajinskou glaukomovou společnost

Děkujeme všem, kteří přispěli na sbírku pro Ukrajinskou glaukomovou společnost realizovanou přes portál www.znesnaze21.cz

Bez Vaší pomoci bychom nemohli přispět v takovéto míře.

Velký dík patří též firmě Bulletin.cz s.r.o. za pomoc a podporu!

Česká glaukomová společnost

Volby výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás tímto informovat o výsledcích voleb do výboru a dozorčí rady ČGS na období 2022 – 2025.

2. Kolo voleb - odevzdáno 124 hlasů + 3 hlasy přišly po termínu.